Edukacja medialna dla dzieci (przyjazny Internet) – to pedagogicznie dostosowana konferencja szkoleniowa do grupy dzieci w danej kategorii wiekowej. Szkolenie poświęcone jest bezpiecznemu korzystaniu z narzędzia Internetu przez dzieci. Ma charkter teoretyczno-praktyczny i jest interaktywne. Porusza najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem w sieci oraz w najnowszych technologiach.