Rodzaj rozliczenia: umowa o dzieło.
Koszt 1,5 godzinnej konferencji szkoleniowo-tematycznej to 500 zł (netto).

* W przypadku szkoleń poza Warszawą – występuje opłata dojazdowo-dietowa w kwocie: 250 zł (netto).